Základní pojmy snowboardingu

Triky pro pokročilejší jezdce

 • Air-to-Fakie - kdykoli jezdec na rampě dopadne ve stejném směru jako odstartoval (bez rotace)
 • Alley-oop - na rampě: rotace ve směru do svahu (proti svahu) - BS na FS hraně nebo opačně
 • Backside Air (B/S) - na rampě: jakýkoli polet prováděný na backside hraně
 • BackScratch Air - stejné jako Method, akorát že prkno je přitaženo k tělu a chycena je přední hrana
 • Bonk - dotknutí se prknem něčeho jiného než sněhu (trubka, lavička, atd.)
 • Caballerial (Cab) - rampová 360ka rozjížděná na fakie (dopad v normálním směru)
 • Canadian Bacon Air - zadní ruka chytne přední hranu na patce, ale mezi nohama (rozdíl od TailGrabu)
 • Chicken Salad Air - zadní ruka chytne mezi nohama zadní hranu (mezi vázáními)
 • Crail Air - zadní ruka chytne přední hranu prkna před přední nohou, zadní noha je natažená
 • Crossbone Method Air - Method Air, kde je natažená zadní noha
 • 50/50 - Slide na rampě, při němž je deska paralelní s coppingem (hranou rampy)
 • 540 Air - rotace o 540 stupňů; na skoku dopad do fakie, na rampě dopad v normálním směru
 • Flying Squirrel Air - ohnutí kolen a chytka přední hrany oběma rukama (v blízkosti odpovídající nohy)
 • Frontside Air - jakýkoli polet na rampě, jehož základem je 180ka na frontside (prováděný na FS hraně)
 • Grind - klouzání po pevném objektu (kolejnice, dřevo)
 • Indy Air - zadní ruka chytne přední hranu mezi vázáním
 • Invert - jakýkoli trik, kde prkno je nad jezdcovou hlavou a jezdec balancuje na jedné nebo obou rukou na hraně rampy
 • McTwist - jezdec stojí na rukou (ruce) na hraně rampy a vykoná točku (360, 540, 720)
 • Japan Air - přední ruka uchopí přední hranu před přední nohou, obě kolena jsou pokrčena
 • Jib - pojezd po čemkoli jiném než sníh (strom, stůl, popelnice, atd.)
 • Lien Air - přední ruka chytne zadní hranu a tělo se nakloní před prkno
 • McEgg - Invert přes přední ruku + 540
 • Melonchollie Air - přední ruka chytá zadní hranu mezi vázáním
 • Method Air - přední ruka chytá zadní hranu, kolena pokrčená, prkno otočeno skluznicí vzhůru
 • Miller Flip - Invert přes přední ruku + 360, na rampě dopad do Fakie
 • Misty Flip - 180 (540) + Flip
 • Mosquito Air - přední ruka chytá zadní hranu mezi vázáním + 180 (na rampě)
 • Mute Air - přední ruka chytá přední hranu mezi vázáním
 • Nollie - to samé jako Ollie, akorát že přes špičku
 • Nose Bonk - ťuknout do něčeho špičkou prkna (úmyslně)
 • Nose Grab - přední ruka chytne špičku prkna
 • Nose Poke - protažení prkna směrem dopředu
 • Nose Slide - klouzání po něčem na špičce prkna
 • Nuclear Air - zadní ruka kříží tělo a chytá zadní hranu před přední nohou
 • Ollie - způsob, jak se dostat do vzduchu bez skokánku; přední noha se táhne do vzduchu, čímž se ohýbá patka prkna a ve vhodném okamžiku se z patky odrazí a prkno vyhodí do vzduchu a přitahuje se zadní noha k tělu
 • 180 Air - otočení ve vzduchu o půlotočku; na skoku dopad do fakie, na rampě v normálním směru
 • Pop Tart - skok z fakie do normálního směru na rampě - bez rotace
 • Revert - změna fakie do normálního směru (a opačně) bez skoku
 • Rocket Air - přední ruka chytá přední stranu prkna, zadní noha propnutá, prkno míří kolmo vzhůru
 • Rodeo Flip - Backflip + 540
 • Seatbelt Air - přední ruka kříží tělo a chytá patku
 • Shifty Air - bezúchopový skok, kdy je prkno vytočeno v opačném směru proti tělu a při dopadu vráceno zpět
 • Slob Air - přední ruka chytá Mute, zadní noha je napnutá, prkno je vodorovně se zemí
 • Spaghetti Air - přední ruka prochází mezi vázáním, okolo přední nohy chytá zadní hranu před přední nohou
 • Stalefish Air - zadní ruka chytá zadní hranu za zadní nohou (nebo mezi vázáním)
 • Stiffy Air - obě nohy natažené + nějaký grab (Indy, Mute, atd.)
 • Swiss Cheese Air - zadní ruka prochází mezi nohama a chytá přední hranu za zadní nohou
 • Tail Grab - zadní ruka uchopí patku prkna
 • Tail Poke - protažení prkna směrem dozadu
 • Tail Slide - Slide po patce prkna
 • Tail Wheelie - jízda po patce prkna, špička je ve vzduchu
 • Taipan Air - přední ruka prochází za přední nohou a chytá přední hranu mezi vázáním, přední koleno je pokrčeno
 • 360 Air - rotace o 360 stupňů; v rampě dopad do fakie (nebo naopak odraz z fakie a dopad do normálního směru)

<< zpět na hlavní stranu