Základy

 • Nácvik pádů
 • Nácvik jízdy na kotvě/pomě

 • Stání na snowboardu
 • Stoj na hraně frontside/backside
 • Sesouvání po spádnici
 • Sesouvání šikmo svahem
Jízda

 • Základní oblouk
 • Smýkaný oblouk
 • Krátký smýkaný oblouk
Dokonalejší jízda

 • Řezaný oblouk
 • Krátký řezaný oblouk
 • Skoky alpine/freestyle

<< zpět na hlavní stranu